FAQs Complain Problems

सूचना

महालक्ष्मी नगरपालिका,धनकुटाको आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

Read More

महालक्ष्मी नगरपालिका, जितपुर बजार

Read More

महालक्ष्मी नगरपालिका स्थित रुद्राक्षको स्तम्भ

Read More

महालक्ष्मी नगरपालिका लाटिभङ्याङ्गमा स्थित शिवको मुर्ती

Read More

महालक्ष्मी नगरपालिका ७ नं. वडा कार्यालय

Read More

नागेश्बर मन्दिर, लेगुवा

Read More

महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ६,७ मा स्थित बनझाक्री पार्क

Read More

महालक्ष्मी गणेशटार

Read More

महालक्ष्मी वडा नं. ४ चानुवा

Read More

महालक्ष्मी नगरपालिका ८ नं. वडा कार्यालय

Read More

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
९८५२०७०१२३
Email:
dhurbarajraya@gmail.com
नगर उप प्रमुख
९८५२०७०१२४
Email:
manjukarki2028@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५२०७०१२१
Email:
nilkanthabk2070@gmail.com
सूचना अधिकारी
०२६-‍४१९००१/९८५११७३००५
Email:
khagendranpl@gmail.com
लेखा प्रमुख
०२६-४१९००४/९८५२०७०१२७
Email:
parajuleeprakash@gmail.com