FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 08/28/2022 - 15:32 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
सहकारी ऐन २०७७ ७७/७८ 01/07/2021 - 13:15 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
मेलमिलाप कार्य सञ्चालन ऐन २०७७ ७७/७८ 01/07/2021 - 13:01 PDF icon मेलमिलाप सम्वन्धि निर्देशिका.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 12/21/2020 - 11:48 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड, २०७७.pdf
महालक्ष्मी नगरपालिका बिनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 11/04/2020 - 12:49 PDF icon बिनियजन ऐन.pdf
महालक्ष्मी नगरपालिका अर्थ विधेयक ,२०७७ ७७/७८ 11/03/2020 - 15:47 PDF icon आर्थिक निति २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 09/25/2018 - 14:51 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
सम्पत्ति कर कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 08/03/2018 - 12:08 PDF icon सम्पत्ति कर कार्यविधि.pdf
शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 08/02/2018 - 17:10 PDF icon शिक्षा ऐन २०७४.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन,२०७५ ७४/७५ 07/09/2018 - 10:43 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf

Pages