FAQs Complain Problems

Flash News

Flash News

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महालक्ष्मी नगरपालिका बिनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 11/04/2020 - 12:49 PDF icon बिनियजन ऐन.pdf
महालक्ष्मी नगरपालिका अर्थ विधेयक ,२०७७ ७७/७८ 11/03/2020 - 15:47 PDF icon आर्थिक निति २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 09/25/2018 - 14:51 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
सम्पत्ति कर कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 08/03/2018 - 12:08 PDF icon सम्पत्ति कर कार्यविधि.pdf
शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 08/02/2018 - 17:10 PDF icon शिक्षा ऐन २०७४.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन,२०७५ ७४/७५ 07/09/2018 - 10:43 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
सहकारी ऐन २०७५ ७४/७५ 07/09/2018 - 10:43 PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७५ ७४/७५ 07/09/2018 - 10:42 PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४.pdf
नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन,२०७५ ७४/७५ 07/09/2018 - 10:41 PDF icon नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७४/७५ 07/09/2018 - 10:40 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन.pdf

Pages