Breaking News

 महालक्ष्मी नगरभित्रका ५३ विद्यालयले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन ७४/७५ 02/25/2018 - 11:49 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि ७४/७५ 02/25/2018 - 11:46 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि ७४/७५ 02/22/2018 - 13:53 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड ७४/७५ 02/22/2018 - 13:13 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड.pdf
निति तथा कार्यक्रम ७४/७५ 02/22/2018 - 13:12 PDF icon निति तथा कार्यक्रम.pdf
नक्सापास कार्यविधि ७४/७५ 02/22/2018 - 13:12 PDF icon नक्सापास कार्यविधि.pdf
टोल बिकास विधान ७४/७५ 02/22/2018 - 13:11 PDF icon टोल बिकास विधान.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली ७४/७५ 02/22/2018 - 13:10 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली-३.pdf
कार्य विभाजन नियमावली ७४/७५ 02/22/2018 - 13:08 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली -२.pdf
प्रमाणीकरण नियमावली ७४/७५ 02/22/2018 - 13:08 PDF icon प्रमाणीकरण नियमावली -१.pdf

Pages