FAQs Complain Problems

सेवाप्रदायकको व्यवहारबाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

धेरै सन्तुष्ट
21% (16 votes)
सन्तुष्ट
22% (17 votes)
सामान्य सन्तुष्ट
18% (14 votes)
असन्तुष्ट
40% (31 votes)
Total votes: 78