FAQs Complain Problems

सेवाप्रदायकको व्यवहारबाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

धेरै सन्तुष्ट
24% (24 votes)
सन्तुष्ट
20% (20 votes)
सामान्य सन्तुष्ट
22% (22 votes)
असन्तुष्ट
35% (36 votes)
Total votes: 102