Breaking News

 महालक्ष्मी नगरभित्रका ५३ विद्यालयले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै

महालक्ष्मी नगरपालिका भित्र रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु नगरपालिका अन्तरगत जिम्मा लिने सन्दर्भमा