Breaking News

महालक्ष्मी नगरभित्रका ५३ विद्यालयले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै

सेवाप्रदायकको व्यवहारबाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

धेरै सन्तुष्ट
20% (7 votes)
सन्तुष्ट
23% (8 votes)
सामान्य सन्तुष्ट
20% (7 votes)
असन्तुष्ट
37% (13 votes)
Total votes: 35