कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
अम्बिका प्रसाद धमला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२०७०१२१
सन्तोष दर्जी सूचना अधिकारी प्रशासन,याेजना तथा अनुगमन sbardewa4@gmail.com ९८५२०५३३६५
नरेस कटवाल लेखा अधिकृत लेखा प्रशासन Ktl.naresh@gmail.com ९८५२८४१११२
शैलेन्द्र कुमार सिहं पशु चिकित्सक पशु सेवा
डण्ड प्रसाद पोखरेल अ.हे.व स्वास्थ्य
पुकार कोइराला इन्जिनियर योजना अनुगमन तथा तथ्यांक, सहरी विकास पूर्वाधार pukarkoirala@gmail.com ९८६८८२९९६०
बिपिन पार्धे भट्टराई सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार प्रविधि ito.mahalaxmimundhankuta@gmail.com ९८४९८४९६९६
Mahalaxmi Municipality staff Nabin Kumar Singh Photo नविन कुमार सिहं सव इन्जिनियर योजना अनुगमन तथा तथ्यांक, सहरी विकास पूर्वाधार nabinsingh607@gmail.com ९८६२८५८५१०
तेजेन्द्र भण्डारी सव इन्जिनियर योजना अनुगमन तथा तथ्यांक, सहरी विकास पूर्वाधार tejendrabhandari161@gmail.com ९८४२०७०६४३
Mahalaxmi Municipality staff Ram Bahadur Thapa राम बहादुर थापा खरिदार प्रशासन, सा.सु , पञजीकरण ९८५२०५०६५९
गिता लुइटेल खरिदार सामाजिक बिकास luitalgita@gmail.com ९८४२११०६६७
खगेन्द्र प्रसाद पौडेल खरिदार योजना अनुगमन तथा तथ्याङ्क,सामान्य प्रशासन,सामाजिक विकास र वन वातावरण फोहरमैला poudelkhagendra10@gmail.com ९८५२०५०७२८
राम प्रकाश यादव प्रा.स कृषि
रमेश बुढाथोकी कम्प्युटर साहायक अपरेटर कम्प्युटर,सोधपुछ तथा सहायता कक्ष
दिनेश श्रीपाली साहायक सव-इन्जिनियर योजना अनुगमन तथा तथ्यांक, सहरी विकास पूर्वाधार ९८४२११९८०१
चेतन कार्की अमिन नापी/सहरी विकास ९८५२०५००५०
सन्तोष दाहाल कार्यक्रम साहायक सामाजिक परिचालन
सविना मगर कार्यालय सहयोगी
सौगात पौडेल कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन ९८१०५८२३४०
योगेन्द्र दाहाल कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी ९८६१९१०६२८
युनिशा महरा कार्यालय सहयोगी