ढुंगा,गिटी, बालुवा संकलन तथा विक्री सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र